Noto como voto solo

¿Bonoloto o tocomocho? ¿Voto o No-Do?

¿Ozono gozoso o jocoso otoño? Noto tosco No-Do fogoso de coco corso, bonzo bombo sonoro, sordo coro hosco, coto de godo colono, loro dogo plomoso, foso ronco, soso foro, torno fofo, toldo gomoso, pozo hondo, hoyo roñoso, moho moroso, lodo modoso, moco poroso, codo rocoso, cono de dolo o foco mono de doloso toco-mocho de bono-loto. Son gol de hoy, voz de zoo, coz de don, rol de non, do de sor, hoz de ron, tos de col, mol de boj,…

Rollo golfo, morro de tordo tonto, monto morbo ñoño, corro colmo de rosco soplo. Tocho cromo, cloro, yodo o bromo. Todo tono rojo, toro roto, soto o tojo, poco gozo. Sólo bollo goloso de moto o bolo, pollo mocoso, mosto copto, topo o lobo, tollo corzo. Robo de modo romo, loco polo, poso de mozo bobo, pomo en ojo moro, yoyó de costo sorbo, horno de polvo, docto potro corto, hongo o sorgo.

¡Oh vos, sol doloroso, comodoro gonococo, trono de chopo cojo! Noto a bordo cobro gordo al dorso, bolso de forro o fondo, logro zorro de torso dos rombos. Copo poro, coloso sofoco de tomo y lomo hasta el gorro (moño o coño). ¡Socorro! Lloro flojo de gnomo, trozo de tropo globo. ¡So!, yo no lo soy, por los…, con dos… Noto como voto solo.

0 comentarios:

Publicar un comentario